Auxilia — Company card

nazwa firmy Auxilia
pełna nazwa firmy Auxilia Spolka Akcyjna
kraj Polska
branża Banki i instytucji finansowe
strona internetowa http://www.auxilia.pl

Profil

Grupa Kapitałowa AUXILIA S.A. działa na rynku odszkodowawczym, w segmencie premium, skupiając się na najpoważniejszych wypadkach (ciężkie obrażenia lub śmierć), które pozwalają na uzyskanie najwyższych kwot odszkodowania. AUXILIA S.A. jest jednostką dominującą Grupy. Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. jest spółką zależną od Emitenta. Na dzień sporządzenia Dokumentu Informacyjnego działalność Emitenta obejmuje: pozyskiwanie klientów poszkodowanych w wypadkach, finansowanie działalności Grupy, nadzór oraz kontrolę spółki zależnej, a także koordynację strategii rozwoju całej Grupy. Spółka zależna Lexbridge Groński Adwokaci i Radcowie Prawni sp. k. prowadzi sprawy odszkodowawcze pozyskane przez Emitenta, starając się odzyskać należne od zakładów ubezpieczeniowych środki finansowe na drodze postępowania sądowego oraz na etapie przedsądowym. Od początku prowadzonej działalności Grupa Kapitałowa obsłużyła 5,5 tys. spraw, w tym ponad 700 procesów sądowych, w ramach których uzyskano ponad 205 mln zł odszkodowań. Najwyższe odszkodowanie jakie Grupa uzyskała dla swojej klientki to kwota 1,6 mln zł. Grupa wygrała ponad 83,77% spraw prowadzonych w postępowaniu sądowym.
Show full profile info

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 1 2 773 000

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Auxilia, 9% 03jan2019, PLN (A) 3 PLN W obrocie