Play Holdings 2 — Company card

nazwa firmy Play Holdings 2
pełna nazwa firmy Play Holdings 2 S.a r.l.
kraj Polska
branża Telekomunikacja

Company details

  • pre-LEI / LEI
    222100EYB9HNJPI80514

Profil

Luksemburska spółka, która jest posiadaczem udziałów spółki P4 Sp. z o.o.
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all

Ratingi kredytowe emitenta

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
This service is accessible only to registered users. Please log in or fill in the registration form.

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Play Finance 2, 5.25% 1feb2019, EUR 725 EUR Wykupiona przed terminem
Play Finance 2, 6.5% 1aug2019, EUR 270 EUR Wykupiona przed terminem
Play Finance 2, 2019, PLN 130 PLN Wykupiona przed terminem