Stem Cells Spin — Company card

nazwa firmy Stem Cells Spin
pełna nazwa firmy Stem Cells Spin S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Inne branży
strona internetowa http://stemcellsspin.com.pl/

Profil

Stem Cells Spin S.A. jest spółką biotechnologiczną zawiązaną w 2009r. przez naukowców Akademii Medycznej we Wrocławiu. Celem Spółki jest komercjalizacja odkryć związanych z posiadanym wynalazkiem dotyczącym wyprowadzania, hodowli i zastosowania komórek macierzystych o symbolu MIC-1 oraz substancji pochodnych.
Show full profile info