INVISTA DM (TIN 1070006505) — Company card

nazwa firmy INVISTA DM
pełna nazwa firmy INVISTA Dom Maklerski
kraj Polska
strona internetowa http://invistadm.pl/

Company details

  • NIP
    1070006505

Profil

• Invista Dom Maklerski S.A. działa w oparciu o wydane 3 lipca 2007 roku, przez Komisję Nadzoru Finansowego zezwolenie (DFL/4020/27/18/07/I/72/1/2007) na prowadzenie działalności maklerskiej. • Specjalizujemy się w kompleksowej obsłudze emisji instrumentów finansowych. • Swoje usługi w przeważającej mierze kierujemy do firm chcących pozyskać kapitał na dalszy rozwój. • Doradzamy przedsiębiorstwom w zakresie: struktury kapitałowej, inwestowania, fuzji, przejęć, przekształceń, wyceny spółek. NIP 1070006505| REGON 140846317 | KRS 0000274431 Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy XIII Wydział Gospodarczy KRS. Numer w rejestrze Komisji Nadzoru Finansowego 11215002/A Kapitał zakładowy i kapitał wpłacony: 7.716.000 zł. Invista Dom Maklerski S.A. działa na podstawie zezwolenia Komisji Nadzoru Finansowego numer decyzji KNF: DFL/4020/27/18/07/I/72/1/2007.
Show full profile info