Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Grupa Emmerson — Company card

nazwa firmy Grupa Emmerson
pełna nazwa firmy Grupa Emmerson S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Budownictwo i rozwój
strona internetowa http://www.grupaemmerson.pl/

Profil

Grupa Emmerson S.A. (d. Emmerson Capital S.A.) zajmuje się inwestowaniem w atrakcyjne nieruchomości na terenie całej Polski. Spółka nabywa nieruchomości mieszkalne, komercyjne oraz grunty - na rachunek własny ze środków pozyskanych od inwestorów celem ich dalszej odsprzedaży. Powyższy cel jest realizowany przy wsparciu grupy kapitałowej Emmerson S.A. oraz Domu Maklerskiego WDM S.A.
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Krzywe rentowności
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×