Ekokogeneracja — Company card

nazwa firmy Ekokogeneracja
pełna nazwa firmy Ekokogeneracja
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Energetyka
strona internetowa http://www.ekokogeneracja.com/

Profil

Znaczący producent energii cieplnej i elektrycznej ze źródeł odnawialnych w oparciu o bezpieczną dla środowiska technologię zgazowywania odpadów przemysłowych i komunalnych na terenie małych i średnich miast w Polsce.
Show full profile info

News and documents