Cognor — Company card

nazwa firmy Cognor
pełna nazwa firmy Cognor S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
country of registration Polska
branża Handel detaliczny
strona internetowa http://www.cognor.pl/

Profil

Spółka Cognor S.A. powstała w 1991 roku zajmując się na początku działalnością w obszarze handlu wyrobami hutniczymi. Od 1994 roku jest podmiotem notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie a od roku 2006 stała się częścią większej grupy przemysłowej zajmującej się produkcją wyrobów hutniczych oraz obrotem złomami metali.
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all

Ratingi kredytowe emitenta

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
S&P Global Ratings *** Foreign Currency LT ***
S&P Global Ratings *** Local Currency LT ***
This service is accessible only to registered users. Please log in or fill in the registration form.

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
EUR 1 100 348 110

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Cognor, 7.5% 1feb2020, EUR 100 EUR W obrocie