ANTI — Company card

nazwa firmy ANTI
pełna nazwa firmy ANTI S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Inne branży

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
ANTI, 10% 09jun2011, PLN (A) 3 PLN Restrukturyzowana