Contact us (+ 7 (921) 446-25-10)
×
Texting is available for authorized users.
Please register or log in at the website.
×
Your request for online training is sent. Cbonds managers will be in touch with you shortly. Thank you!

Bank BGŻ BNP Paribas — Company card

nazwa firmy Bank BGŻ BNP Paribas
pełna nazwa firmy Bank BGŻ BNP Paribas S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Banks
strona internetowa http://www.bgz.pl/

Profil

Bank BGŻ BNP Paribas S.A. należy do Grupy BNP Paribas, wiodącej europejskiej instytucji finansowej o międzynarodowym zasięgu. BNP Paribas zatrudnia blisko 185 tys. osób w 75 krajach, w tym ponad 145 tys. osób w Europie. BNP Paribas to ponad 150 lat stabilności i bezpiecznego rozwoju. Dzięki dywersyfikacji geograficznej, sprawdzonemu modelowi biznesowemu, polityce zarządzania ryzykiem oraz zaangażowaniu i kompetencjom pracowników, BNP Paribas stale utrzymuje wysoką rentowność. BNP Paribas świadczy usługi na rzecz klientów indywidualnych, małych i średnich przedsiębiorstw, dużych korporacji oraz instytucji, oferując wsparcie przy realizacji ich projektów. Grupa prowadzi działalność w dwóch kluczowych obszarach: Bankowość Detaliczna i Usługi (Retail Banking & Services), w skład którego wchodzą Rynki Macierzyste (Domestic Markets) i Międzynarodowe Usługi Finansowe (International Financial Services) oraz Bankowość Korporacyjna i Instytucjonalna (Corporate & Institutional Banking). Grupa BNP Paribas prowadzi działalność w Polsce poprzez Bank BGŻ BNP Paribas S.A., BNP Paribas Oddział w Polsce, a także spółki zależne specjalizujące się m.in. w usługach powierniczych, ubezpieczeniowych, leasingowych i zarządzania flotą samochodową. Bank BGŻ BNP Paribas S.A. jest bankiem uniwersalnym notowanym na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Bank oferuje klientom indywidualnym produkty oszczędnościowo-inwestycyjne i szeroką gamę kredytów, natomiast przedsiębiorstwom (mikro, MŚP i korporacjom) dostarcza rozwiązania z zakresu finansowania działalności na rynku polskim i międzynarodowym. Klientom segmentu bankowości prywatnej Bank proponuje kompleksową ofertę w zakresie ochrony, optymalizacji i pomnażania majątku. Klienci Banku mogą również korzystać z usługi doradztwa inwestycyjnego.
Show full profile info

Ratingi kredytowe emitenta

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
EuroRating *** LT Int. Scale in foreign curr. (ip) ***
Moody's Investors Service *** LT- foreign currency ***
Moody's Investors Service *** LT- local currency ***
This service is accessible only to registered users. Please log in or fill in the registration form.

Participation

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Ghelamco Invest, FRN 7dec2020, PLN (PH) 50 PLN Oferujący
Ghelamco Invest, FRN 16mar2022, PLN (PG) 148 PLN Oferujący
Ghelamco Invest, FRN 28dec2021, PLN (PF) 115 PLN Oferujący
Loans Volume, mln Stan
GRAJEWO, 2, 03.2010 170 PLN Bookrunner
GRAJEWO, 1, 03.2010 530 PLN Bookrunner
minimizeexpand
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
150 000
issues: local and international bonds
170
countries
Сbonds is a global Fixed income data platform
+7 812 336 97 21
pro@cbonds.info
Data
 • Descriptive data on bonds
 • Bond Quotes from trading systems and market participants
 • Prospectuses and other issue documents
 • Credit ratings
 • Indices and indicators
 • Market news and analytical research
Analytical instruments
 • Multi-parameter bond database search
 • Bond Maps
 • Market calendar
 • Bond calculator
 • Watchlist and Portfolio management
 • Chart analysis
 • Mobile App and Excel Add-in Tool
Enter or RegisterSubscription/Trial access
×