MWiK Bydgoszcz — Company card

nazwa firmy MWiK Bydgoszcz
pełna nazwa firmy Miejskie Wodociągi i Kanalizacja w Bydgoszczy Sp. z o.o.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Inne branży
strona internetowa http://mwik.bydgoszcz.pl/

Profil

MWiK jako Spółka prawa handlowego jest przedsiębiorstwem o charakterze użyteczności publicznej, którego nadrzędnym celem jest zaspokajanie potrzeb mieszkańców miasta w zakresie dostawy wody, odprowadzania i oczyszczania ścieków, a ponadto utrzymanie w należytym stanie technicznym całego posiadanego majątku. Spółka wykonuje zadania własne Gminy w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę oraz zbiorowego odprowadzania ścieków. Przez zbiorowe zaopatrzenie w wodę rozumie się działalność polegającą na ujmowaniu, uzdatnianiu i dostarczaniu wody, natomiast przez zbiorowe odprowadzanie ścieków działalność polegającą na odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków. Właścicielem 100% udziałów Spółki jest Miasto Bydgoszcz.
Show full profile info

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 2 320 000 000

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
MWiK Bydgoszcz, FRN 20apr2029, PLN (MWK0429) 100 PLN W obrocie
MWiK Bydgoszcz, FRN 20apr2024, PLN (MWK0424) 220 PLN W obrocie