GC Investment — Company card

nazwa firmy GC Investment
pełna nazwa firmy GC Investment S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Budownictwo i rozwój
strona internetowa http://www.gcinvest.pl/

Profil

Działalność inwestycyjna Spółki polega na nabywaniu atrakcyjnych cenowo i lokalizacyjnie nieruchomości, którym nadawany jest charakter projektu inwestycyjnego prowadzący do podniesienia wartości nieruchomości. Poszczególne etapy projekty inwestycyjnego: Badania rynku pod kątem atrakcyjności i przeznaczenia nieruchomości Planowanie (wypracowanie koncepcji oraz planu inwestycji) Przygotowanie (przygotowanie dokumentów formalnych-prawnych, przygotowanie projektu architektonicznego, budowlanego, wykonawczego) Realizacja inwestycji (prace budowlane oraz kontrola realizacji inwestycji)
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all