Polskie Koleje Państwowe — Company card

nazwa firmy Polskie Koleje Państwowe
pełna nazwa firmy Polskie Koleje Państwowe S.A.
kraj Polska
country of registration Polska
branża Transport i logistyka
strona internetowa http://www.pkp.pl/

Company details

  • pre-LEI / LEI
    259400S8JEJ8EC9AKP69

Profil

PKP S.A. powstała 1 stycznia 2001 r. w wyniku komercjalizacji przedsiębiorstwa państwowego Polskie Koleje Państwowe. Jej jedynym akcjonariuszem jest Skarb Państwa.
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all

Ratingi kredytowe emitenta

Agencja ratingowaRatingRating scaleDate
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (foreign curr.) ***
Fitch Ratings *** LT Int. Scale (local curr.) ***
Fitch Ratings *** National Scale (Poland) ***
This service is accessible only to registered users. Please log in or fill in the registration form.

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Polskie Koleje Państwowe, 5.750% 20oct2016, EUR 180 EUR Wykupiona
PKP Energetyka, 31dec2049, PLN (PKP1249) 500 PLN W obrocie