Rodan Systems — Company card

nazwa firmy Rodan Systems
pełna nazwa firmy Rodan Systems S.A.
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Telekomunikacja
strona internetowa http://www.rodan.pl/

Profil

Spółka Rodan Systems rozpoczęła działalność na rynku informatycznym w latach dziewięćdziesiątych. Dzięki długoletniemu doświadczeniu oraz wielu zrealizowanym rozwiązaniom jest znanym i cenionym dostawcą systemów informatycznych. Przedmiotem działalności firmy jest wytwarzanie i wdrażanie oprogramowania aplikacyjnego oraz dostawy i instalacje oprogramowania narzędziowego. Rodan Systems jest czołowym producentem programów wspierających zarządzanie informacją. Firma stworzyła platformę OfficeObjects®, która jest stale rozwijana w oparciu o wyniki europejskich prac naukowo-badawczych. W skład platformy OfficeObjects®, wchodzą następujące produkty: OfficeObjects®Intelligent Content Manager stanowiący podstawę do tworzenia aplikacji zarządzania informacją, OfficeObjects®WorkFlow – oprogramowanie umożliwiające kompleksowe zarządzanie procesami biznesowymi, OfficeObjects®e-Forms – oprogramowanie umożliwiające tworzenie i publikację formularzy elektronicznych oraz inteligentne gromadzenie i zarządzanie danymi a także OfficeObjects®Ontology Manager – narzędzie służące do zarządzania wiedzą.
Show full profile info

Debentures

Papier wartościowy Volume, mln Stan
Rodan Systems, FRN 05aug2013, PLN (A) 3 PLN Nieuiszczenie należności