BBI Development — Company card

nazwa firmy BBI Development
pełna nazwa firmy BBI Development NFI SA
forma prawna Spółka akcyjna
kraj Polska
branża Budownictwo i rozwój
strona internetowa http://www.bbidevelopment.pl

Profil

BBI Development NFI jest spółką publiczną, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Głównym obszarem budowania kompetencji i aktywności inwestycyjnej Spółki oraz źródłem wzrostu wartości przedsiębiorstwa dla akcjonariuszy jest rynek nieruchomości.
Show full profile info

Lista spółek zależnych

Show all

News and documents

Research

Kwota emisji w obrocie

Waluta Emisje w obrocie Cumulative volume
PLN 3 110 000 000